Krivični zakon je podešan da reguliše ponašanje pojedinca i grupe, tako da poštuju društvene norme.
Krivično pravo bavi se delima protiv društvenog poretka, koji su propisani zakonom kao krivčno delo.

 Glavni cilj krivičnog prava je odvraćanje i kažnjavanje, dok je građanskog prava komezacija.

Krivična dela sadrže dva različita elementa koji odredjuju obim dela:

fizičkog čina i

mentalno stanje.

Ako mislite da ste lažno optuženi za krivično delo, možda će vam biti potrebne usluge profesionalca da vam pomogne.

Najbolje je od početka da angažujete advokata, pošto krivični zakon može biti prilično komplikovani i kompleksni i rizikujete da propustite odredjenu radnju koja ide u Vašu korist.

Sa Vama idem do policije radi davanja iskaza, zaključivanje oportuniteta sa tužiocem, sporazuma sa tužiocem kao i odbrana na pretresima.

Takodje mogu vam pomoći i da gonite kao privatni tužilac osumnjičenog radi izvršavanja krivičnih dela koje se gone po privatnoj tužbi.