Jedan od problema sa kojima se danas susreće većina građana i preduzeća je neredovna naplata potraživanja.

Izostanak plaćanja dužnika je jedan od najčešćih uzroka nesolventnosti i nelikvidnosti, te uzrokuje lošije poslove rezultate poverioca, a istovremeno i nemogućnost izmirenja sopstvenih obaveza na vreme.

Ukoliko poverioci duže čekaju sa svojom odlukom šta treba uraditi, šanse da se potraživanje naplati su sve manje. U tom smislu, aktivnost naše kancelarije se bazira na:

Detaljnim proverama dužnikove poslovne situacije u zadnjih nekoliko godina preko sajta www.boniteti.rs (da li je dužnik već u sudskom sporu, šta ima od pokretne, a šta od nepokretne imovine, kada je imao blokadu računa, da li je likvidan, kada je predao pazar itd…),
Slanja dopisa da se dug izmiri na vreme,
Poslovna komunikacija sa dužnikom u vezi isplate duga.
Advokatska kancelarija ima uspešnu saradnju sa knjigovodstvenim agencija u postupku pružanja pravnih usluga njihovim klijentima.