Advokat Saša Parežanin

Naša podrška je dostupna 24h dnevno

11070 Novi Beograd

Krivični postupak

Krivični zakonik (KZ RS) propisuje ponašanje pojedinaca i grupe, i usmerava ih da poštuju društvene norme. Kada ta lica krše norme, KZ RS predviđa mere upozorenja, mere bezbedosti i kazne.

Krivično pravo bavi se delima protiv društvenog poretka, koja su propisana zakonom kao krivčna dela.

Osnovni cilj Krivičnog prava je prevencija, odvraćanje i kažnjavanje, dok je cilj Građanskog prava kompenzacija.

Krivična dela sadrže dva različita elementa koji odredjuju obim dela:

fizičkog čina i
mentalno stanje.

Ako mislite da ste lažno optuženi za krivično delo, možda će vam biti potrebne usluge profesionalca da vam pomogne. Najbolje je od početka da angažujete advokata, obzirom da Krivični zakonik može biti prilično komplikovan i kompleksan te rizikujete da propustite odredjenu radnju koja bi mogla da ide u Vašu korist.

Naš stručni tim advokata pruža savete i stručnu podršku koja se sastoji u odlaženju do policije sa strankom radi davanja iskaza, zaključivanja oportuniteta sa tužiocem, sporazuma sa tužiocem kao i odbrane na pretresima.

Takodje Vam može pomoći i da se pridružite gonjenju u svojstvu privatnog tužioca kod krivičnih dela koje se gone po privatnoj tužbi.

Ima stvari koje radimo dobro, ovo radimo odlično.

Ne tvrdimo da smo najbolji i najuspešniji.

ZAKONI U PDF-u

8

35