Advokat Saša Parežanin

Naša podrška je dostupna 24h dnevno

11070 Novi Beograd

Privredno pravo

Privredno ili kompanijsko pravo obuhvata pravne norme koje regulišu pravne odnose u koje stupaju preduzetnici i privredna društva, bilo između sebe, bilo sa svojim mušterijama.

Obuhvata materijalno pravne propise o stečaju, nedopuštenoj konkurenciji, industrijskoj svojini, poslovima efektnih berzi, menici i čeku, drugim hartijama od vrednosti, potom o osnivanju i gašenju (brisanju) privrednih društava, statusnim promenama poput spajanja i pripajanja, akcijama, dividendama i sl.

Naš stručni tim advokata ima bogato iskustvo i nudi pravnu pomoć u svim gore navedenim oblastima privrednog, stečajnog prava i likvidacije privrednih društava.

117