Krivično pravo

Krivični zakon je podešan da reguliše ponašanje pojedinca i grupe, tako da poštuju društvene norme. Krivično pravo bavi se delima protiv društvenog poretka, koji su propisani zakonom kao krivčno delo.  Glavni cilj krivičnog prava je odvraćanje i kažnjavanje, dok je građanskog prava komezacija. Krivična dela sadrže dva različita elementa koji odredj...

Read More