Advokatska tarifa

Tarife Advokatska kancelarija naplaćuje svoje usluge u skladu sa važećom advokatskom tarifom prema vrednosti izvršene radnje. Advokat i stranka mogu ugovoriti besplatno zastupanje odnosno nagradu u procentu vrednosti predmeta koji se novčano mogu izraziti najviše do 30% , a koja se naplačuje po okončanju postupka samo u slučaju uspeha zajedno sa tr...

Read More