Naplata dugova- potrživanja

Jedan od problema sa kojima se danas susreće većina građana i preduzeća je neredovna naplata potraživanja. Izostanak plaćanja dužnika je jedan od najčešćih uzroka nesolventnosti i nelikvidnosti, te uzrokuje lošije poslove rezultate poverioca, a istovremeno i nemogućnost izmirenja sopstvenih obaveza na vreme. Ukoliko poverioci duže čekaju sa svojom ...

Read More