Naplata dugova- potrživanja

Jedan od problema sa kojima se danas susreće većina građana i preduzeća je neredovna naplata potraživanja. Izostanak plaćanja dužnika je jedan od najčešćih uzroka nesolventnosti i nelikvidnosti, te uzrokuje lošije poslove rezultate poverioca, a istovremeno i nemogućnost izmirenja sopstvenih obaveza na vreme. Ukoliko poverioci duže čekaju sa svojom ...

Read More

Probaaaaaaaa

Пословно право обухвата све аспекте пословања, од регистрације бизниса на продају робе на глобалном нивоу, па чак и запошљавање радника. Компанија ће можда бити потребно услуге адвоката како би се осигурало да су услови уговора продаје се јасно присутни на другим странама. Ако компанија жели да понуду за тендер или желе да добију пројекат, потребно...

Read More

Advokatska tarifa

Tarife Advokatska kancelarija naplaćuje svoje usluge u skladu sa važećom advokatskom tarifom prema vrednosti izvršene radnje. Advokat i stranka mogu ugovoriti besplatno zastupanje odnosno nagradu u procentu vrednosti predmeta koji se novčano mogu izraziti najviše do 30% , a koja se naplačuje po okončanju postupka samo u slučaju uspeha zajedno sa tr...

Read More

Privredno pravo

Данас, многи људи желе да започну сопствени бизнис. За то им је потребно да се региструју свој бизнис или да би могли бити оптужени за незаконито пословање у земљи. Ово је само један део пословног права. Она обухвата широк спектар знања преко различитих дисциплина. Пословно право обухвата све аспекте пословања, од регистрације бизниса на продају [&...

Read More

Građansko pravo

Грађанска права су основна права која нам обезбеђује сваког грађанина земље према уставу. Закон даје сваком грађанину право да се бави своја верска, говори слободно и да живи у земљи, без икакве дискриминације засноване на раси, вери, полу, физичке или менталне неспособности, старости, имиграциони статус и други. Поред тога, закон такође укључује п...

Read More

Krivično pravo

Krivični zakon je podešan da reguliše ponašanje pojedinca i grupe, tako da poštuju društvene norme. Krivično pravo bavi se delima protiv društvenog poretka, koji su propisani zakonom kao krivčno delo.  Glavni cilj krivičnog prava je odvraćanje i kažnjavanje, dok je građanskog prava komezacija. Krivična dela sadrže dva različita elementa koji odredj...

Read More

Porodično pravo

Porodični pravo to je oblast koje uredjuje Zakon o porodici, Krivični zakon,Zakon o izvršenju i obezbedjenju Porodični zakon odnosi se nna sva pitanja koje se odnose na porodične veze kao pto su bračna zajednica, vanbračna zajednica, razvod, utvrđivanje očinstva, utvrđivanje materinstva, starateljstvo,, izdržavanje (alimentacija), podela bračne tek...

Read More

Naknada štete

Ko drugome prouzrokuje štetu dužan ju je nadoknaditi. Šteta može biti materijalna na imovini oštećenih i nematerijalna za pretrpljene fizičke bolove, duševne bolove, zbog umanjenja životne aktivnosti , naruženosti , povrede ugleda časti ili slobode prava ličnosti, kao i za strah ukoliko jačina bola i straha to opravdava. Šteta može biti stvarna ili...

Read More