Porodično pravo

Porodični pravo to je oblast koje uredjuje Zakon o porodici, Krivični zakon,Zakon o izvršenju i obezbedjenju Porodični zakon odnosi se nna sva pitanja koje se odnose na porodične veze kao pto su bračna zajednica, vanbračna zajednica, razvod, utvrđivanje očinstva, utvrđivanje materinstva, starateljstvo,, izdržavanje (alimentacija), podela bračne tek...

Read More